Nepouštěj fretku - nepřežije
Internetový obchod s chovatelskými potřebami pro fretky U Frodíka
Diskuzní fórum chovatelů fretek - fretka.kom.cz
Stránky vznikly: 25.3.2004 |
| O fretce | Vybarvení fretek | Fretka Registr Kom | Fórum | Odkazovník | Vzpomínáme |

Genetické vady

Kryptorchismus

Když samci nesestoupí jedno nebo obě varlata do šourku, nazývá se to kryptorchismem. Je to vada geneticky zděděná. Varle může uvíznout v dutině břišní nebo v tříselném kanále. Pro zdravý vývoj spermií je nutné, aby byla varlata plně sestouplá v šourku, kde je teplota nižší o 2-3 stupně, než tělesná teplota. Pokud je varle nesestouplé, dochází k chronickým degenerativním procesům, z důvodu vyšší teploty. Hrozí zvýšené riziko nádorového onemocnění, proto se doporučuje chirurgické odstranění nesestouplého varlete nebo kastrace. U fretek je kastrace lepší volbou. Takto postižení jedinci jsou vyloučeni z dalšího chovu. Mládě by mělo mít obě varlata sestoupeny v šourku obvykle už v době, kdy opouští chovatele, to je ve věku 7-8 týdnů. Pokud samec nemá obě varlata sestoupeny ještě v době, kdy normálně přichází do říje, je to už problém.

Kryptorchismus je tedy genetická vada, vyřazující jedince z dalšího chovu, protože vlohu pro tuto vadu předává všem svým potomkům.

Odborněji:
Při kryptorchismu se jedná o dědičnost podmíněnou pohlavím (sex limited). Tyto vlohy jsou založené u obou pohlaví, projeví se však pouze u samce. Samice je v tomto případě nositel vlohy pro tuto vadu. Vada se projeví u homozygotů - to je, že tento gen zdědí samec jak po otci, tak i po matce.

Jsou dva typy Kryptorchismu
- jednostranný kryptorchismus - samci jsou obyčejně plodní, ale mívají nižší koncentraci spermií s čímž můžou souviset méněpočetné vrhy.
- oboustranný kryptorchismus - samci bývají neplodní.

autor: Jordi | fretka.kom.cz
napsáno: 18.3.2009
U Frodíka - www.pro-fretky.cz