Novinky

20.4.2010 několik úprav

  • Doplněno vyhledávání.
  • Na hlavních stránkách sekcí: Seznamka až Dárci krve se nyní zobrazují všechny fretky.
  • Fretky se řadí dle abecedy.
  • Nová stránka Novinky :-)

20.4.2010 Nová verze registru

Vážení uživatelé registru fretka.kom.cz,

jak jste si jistě všimli v posledních dnech. 15.4. a 16.4. byl proveden upgrade.

Přinášíme Vám novou verzi našeho registru. Je v ní řada změn, přičemž za nejvýznamnější považujemeONLINE editaci i vkládání. Od nynějška si můžete kdykoliv editovat informace o sobě i o svých fretkách amůžete vkládat své nové fretky. Všechny tyto změny se přitom ihned projeví v registru! Již nemusítečekat dny a v době mláďat dokonce týdny, na zveřejnění. Nyní je vše online. Přitom zůstane zachovanádosavadní kvalita obsažených dat a to i u nových a editovaných záznamů. Viz. níže.

V nové verzi můžete snadno nabídnout fretku ke krytí, k odběru, k adopci, k darování krve. Nováverze nyní obsahuje online vyhledávač čísel čipů - z důvodu ochrany zobrazuje pouze informaci zdafretka s tímto čipem v registru je.

Mezi další novinky patří úprava designu pro dnešní širší monitory, členění dleokresů, nová sekce „Dárci krve“. Do jisté míry lze do těchto úprav zahrnouti automatické generování rodokmenů, které bylojako první vlaštovka spuštěno před několika měsíci, ale systémově patří již do nové verze. Významnouzměnou je též technologický přechod na dokonalý engine firmy weto.cz,který nám umožní další rychleší vývoj.

Věříme, že budete s novou verzí spokojeni alespoň tak jako my a při jejím používání Vám přejememnoho úspěchů.

Kvalita dat versus editace uživateli

Editaci uživateli jsme se delší dobu bránili z důvodu obavy o udržení vysoké kvality informací. Díkyvzrůstajícímu tlaku uživatelů a rostoucímu objemu spravovaných dat jsme však již byli nuceni naléztnějaké vhodnější řešení. Objevili jsme mechanismus, jak vysokou kvalitu obsažených informací udržeti při umožnění správy dat chovateli. Nalezené řešení přitom NENÍ kompromisem mezi kvalitou a možnostíonline editace. Je jejich součtem, tedy

nový FRK = vysoká kvalita dat + editace uživateli

V dřívější verzi byla editace i vkládání záznámů plně v kompetenci čtyř administrátorek, které jsouzkušenými chovatelkami fretek. To je velmi důležité například při kontrole klasifikace zbarvení. Všechnyčtyři administrátorky jsou poradkyně chovu, takže se v této problematice orientují výborně. Jedna znich je tvůrkyní klasifikace barev samotné - podle této klasifikace například posuzují maďarští rozhodčína výstavách. Všechny se účastnily mezinárodní debaty s cílem sjednocení slovenských, českých,polských a maďarských standardů.

Díky ruční administraci bylo jednak systematiky zabraňováno duplicitám záznamů (často se stává, že majitelézadávají fretky vícekrát). Jednak jsou doplňovány chybějící údaje, které majitel někdy neuvádí - protože jenezná, narozdíl od administrátorek. Jako například údaje o druhém rodiči ap. Dochází k odhalení chybnýchúdajů díky tomu, že administrátorky vědí, že některé genetické znaky se nemohou vyskytovat současně ap.

Smyslem FRK je napomoci cílenému chovu. Zejména umožnění kontaktu mezi chovateli a zabráněnípříbuzenské plemenitbě, dále pak vyhledání vhodných partnerů ke krytí. Toto může splnit jen registr neboplemenná kniha, která je pod nějakou kontrolou zkušených chovatelů. Toto vždy bylo cílem registrufretka.kom.cz a zůstává to cílem nadále. Přes snahy o vytvoření jiných registrů nebo plemenných knih,je registr fretka.kom.cz s velkým náskokem nejrozsáhlejším registrem fretek s nejkvalitnějšími daty u nás.

Z důvodu udržení této vysoké kvality je nutné, aby i nadále byl obsah dat o fretkách pod kontrolounašich zkušených administrátorek. Proto existuje určitá skupina dat, které majitel může editovat, alevyžadují schválení administrátorem. Nový údaj se přitom začne v registru zobrazovat ihned poté, cojej majitel fretky změní. Do doby než bude zkontrolován administrátorem je však označen jako neověřený.Ostatní data jsou editovatelná a nevyžadují schvalování.

 

Menu

fretka registr kom

celkem: fretek
z toho freteček
a freťáčků

aktualizace: online

 
Copyright © 2004 - 2008 Created and Designed by Zuzana Jordi Dol. | e-mail: fretkakom@fretka.kom.cz

U Frodíka - www.pro-fretky.cz,

U Frodíka pro-fretky.cz Nepouštěj fretku Fórum o fretkách